Verantwoording

De Stichting Mozaiek heeft tot doel:

  • Het verkondigen van het goede doel van Jezus Christus
  • Het inspireren van gelovigen tot navolging van Jezus Christus
  • Het bereiken van mensen met het evangelie van Jezus Christus
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Het team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen de stichting.

ANBI Status
Stichting Mozaiek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Stichting Mozaiek onder nummer 55371698 (RSIN-nummer 851675049). Stichting Mozaiek beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Stichting Mozaiek zijn hierdoor aftrekbaar.

Check hier onze ANBI verantwoording Stichting Mozaiek.